LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 (*actualizata*)
privind sistemul unitar de pensii publice
(actualizata pana la data de 1 ianuarie 2011*)

EMITENT: PARLAMENTUL

Data intrarii in vigoare:
Forma actualizata valabila la data de
27 Ianuarie 2011
Prezenta forma actualizata este valabila incepand cu data de

01 Ianuarie 2011 , pana la data de 27 Ianuarie 2011

------------ *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 20 decembrie 2010. Aceasta este forma actualizatã de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt valabila la data de 27 Ianuarie 2011, cu modificãrile şi completãrile aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010; LEGEA nr. 287 din 28 decembrie 2010.
**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
Conform alin. (1) al art. 193 din LEGEA nr. 263 din 16 decembrie 2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 20 decembrie 2010, prezenta lege intrã în vigoare la data de 1 ianuarie 2011, cu excepţia art. 70 alin. (1), art. 132, 135 şi 194, care intrã în vigoare la 3 zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
În consecinţã, LEGEA nr. 263 din 16 decembrie 2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 20 decembrie 2010 intrã în vigoare la data de 1 ianuarie 2011, cu tot cu modificãrile aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicatã.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOANĂ

Bucureşti, 16 decembrie 2010.
Nr. 263.